Skip to main content

Related News

เรื่องเล่าของ ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ

วันนี้ทักทายขอเล่าเรื่องผ้าทอเส้นใยจากธรรมชาติสักนิด เริ่มจาก วัตถุดิบสำหรับการทอผ้านั้น ได้มีการพัฒนากันขึ้นมาเป็นลำดับ ในสมัยโบราณมนุษย์จะแสวงหาพืชท้องถิ่น ที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน กัญชา กล้วย สับปะรด มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ก่อน ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่าย และเป็นผืนผ้าตามลำดับ...