มีคำถามหรือความคิดเห็น? ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งข้อความหรือติดต่อเราทางไปรษณีย์ที่:

สำนักงานใหญ่

44/1 ซ. พิชัยรณรงค์สงคราม
ถ. สุขุมวิท 26 คลองตัน
คลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110

โทร: +66 (0) 2-258-6510,
+66 (0) 98-164-1441

ให้บริการตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ 10.00-18.00 น.

ร้านค้าของเรา

TAKTAI Flagship Store

146 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: +66 (0) 61-681-4664
ให้บริการทุกวันเวลา 10.00 - 22.00 น.

TAKTAI POP-UP store

Ecotopia ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน,
กรุงเทพมหานคร 10330
ให้บริการทุกวันเวลา 10.00 - 22.00 น.

คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
Thai